Hva er Ritalin?

Ritalin er firmanavnet for et kjemisk stoff som kalles metylfenidat. Det er nært beslektet med amfetamin og virker på samme måte. Det kalles derfor et amfetaminderivat, altså et stoff som er kjemisk likt amfetamin, mens Dexedrin er ren amfetamin. Concerta inneholder samme virkestoff som Ritalin, bare at det er langtidsvirkende.

Noen av de rapporterte bivirkningene av Ritalin er: psykotisk depresjon, abnorm tenkning, hallusinasjoner, psykose, emosjonell labilitet, overdoser og selvmord, gastrointestinale og kardiovaskulære virkninger (dvs. virkninger på fordøyelsen og blodomløpet), virkninger på CNS (det sentralnervøse systemet), problemer relatert til leveren; konvulsjoner og epileptiske anfall, rusmiddelavhengighet, håravfall, reduksjon i hvite blodlegemer, uro, fiendtlighet, depresjoner (Breggin 1999). Plutselige hjertedødsfall har funnet sted ved bruk av Ritalin, særlig i tilfeller der barnet har utvist stor fysisk aktivitet. Denne advarselen er  fra og med 2007 oppført i Felleskatalogen.

 

Passivitet og redusert spontanitet hos utagerende barn er de første virkningene av sentralstimulerende midler. Det er dette som gjør at Ritalin blir hyllet som problemløser i skolen, men samtidig de første tegnene på at barnets hjerne blir skadet (Baughman).

Elvanse 

Elvanse er ren amfetamin.