Hyperaktivitet og ernæring


Hyperaktivitet og ernæring

 

 


       

           Urolig oppførsel og lærevansker kan skyldes mangel på vitaminer, mineraler og sporstoffer.

    

Vitamin A: I følge  The Journal Neuron påviser forskere at vitamin A kan bedre læring og  hukommelse. Samtidig vises det  til  at så mange som 190 millioner barn verden over lider       av mangel på vitamin A .

 Thiamin ( B1) kan bedre oppførselen hos forsøkspersonene (Lonsdale D, Shamberger R., Am J Chin Nutr., 1980) 

 Niacin( B3) hjelper mot hyperaktivitet og svake skoleprestasjoner foruten at det bidrar til bedret sosial oppførsel ( Hoffer A.,”Vitamin B3 Dependent Child” , ”Schizophrenia”, 1971 )   

 

 Pyridoksin ( B6) har vist seg å være mer effektivt enn metylfenidat (Ritalin) i en studie der man behandlet hyperaktive barn  (dobbelt blindtest). ( ”A Double-blind, crossover Comparison with Methylphenidate”, Coleman m.fl, i tidsskriftet “Psychiatry” 1979)

 

Når man ga pyridoksin (B6) til hyperaktive barn med lave serotoninverdier i blodet, viste det seg at hyperaktiviteten forsvant og serotoninverdiene ble normale. (”The effect of pyridoxine hydrochloride on blood serotonin and pyridoxal phosphate contents in hyperactive children”, ”Pediatrics”, 1975)

 

Magnesium : mangel på dette sporstoffet kan gi seg utslag i urolig oppførsel, engstelse, psykomotorisk ustabilitet og lærevansker selv hos barn med normal IQ. (”Clinical Aspects of Chronic Magnesium Deficiency”, Seelig, Mildred, ”Magnesium in Health and Disease”, Spectrum Publishing, 1980)

 

Kalsium: Hyperaktivitet kan skyldes kalsiummangel og kan forbedres ved tilførsel av dette sporstoffet. Melk er en av de beste kalsiumkilder som finnes.   (”Drugging the American Child”, Walker S.J. ”Learning Disabilities”, 1975)

 

Sink: sinknivået i serumkonsentrasjoner hos en gruppe diagnostisert  med ”ADHD” viste seg å være betydelig lavere enn hos kontrollgruppen (” Zinc Deficiency in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Toren m.fl, ”Biol. Psychiatry”, 1996)

 

Dessuten viser det seg at forskjellige former for omega 3- fettsyrer ( linolensyre, gammalinolensyre) kan bedre diverse atferds- og konsentrasjonsproblemer . Disse fettsyrene finnes bl. a. i tran.   

 

Disse opplysninger er hentet fra siden  http://www.blockcenter.com/pages/pages_news.asp

 

Melk er ikke bare kilde til disse viktige vitaminene og mineralene, men nyeste forskning viser at melk også inneholder det som kalles CLA, konjugerte linolsyrer.

 

NB: Husk at man ikke må overdrive bruk av vitamin A. Dette vitaminet må derfor ikke inntas i store doser, i likhet med vitamin D ( f.eks i kosttilskudd). B- vitaminene derimot  er uskadelige, selv i store doser.