Hjernen i fokus

Hjernen i fokus

Metylfenidat tilhører klassen amfetamin/kokain og ecstasy som har vist seg å ødelegge signalstoffet dopamin ( Dr. George Ricaurte ved John Hopkins-universitetet i USA, sept.2002), mens fiskeolje, som inneholder mye av fettsyren omega-3, har en positiv effekt på lærevansker og sosial atferd, noe også foreldre til barn med adhd-diagnose kan fortelle om.

Signalsubstansene overfører nerveimpulsene i hjernen fra en nerveende til en annen, i et mellomrom som kalles synapsen. Signalsubstansene (nevrotransmittere) kan være hormoner og peptider; både serotonin og dopamin tilhører gruppen nevrotransmittere. Serotonin og dopamin dannes i organismen ved en prosess som kalles dekarboksylering. Utgangspunktet for disse nevrotransmitterne er maten vi spiser. Dette er med andre ord ingen underlige, sjeldne substanser som hjernen må få tilført. Serotonin dannes fra aminosyren 5-hydroksytryptofan. Dopamin dannes fra aminosyren 3,4-dihydroksyfenylalanin via enzymet fenylalaninhydroksylase (til tyrosin og deretter til dopa som igjen danner melanin og adrenalin). Det er ugjørlig å måle nivåene av signalsubstansene i hjernen til et levende menneske (prof.emeritus i nevropsykologi, Elliot S. Valenstein, i boken "Blaming the Brain", 2002). Det lar seg derfor ikke gjøre å si at enkelte har for mye eller for lite av slike signalsubstanser, og ved autopsi er det heller ikke  bevist noen sammenheng mellom f.eks. depresjoner og for lite eller for mye av disse substansene. Den såkalte dopaminteorien er derfor kun bygget på antagelser. Dessuten er det jo slik at alle amfetamin-forbindelser ødelegger dopaminet i stedet for å bygge det opp. 

Psykiatere og legemiddelindustrien

De fleste psykiaterne er tilknyttet legemiddelindustrien. Biederman og Barkley er to av nestorene innen ADHD-industrien og var med fra begynnelsen, godt betalt av mange forskjellige legemiddelselskap.

Skolen som psykiatrisk klinikk 

DVD om ADHD 

De samme forskerne som er hyret inn av legemiddelindustrien stiller også opp på en såkalt informativ DVD, , "Styrmenn uten ratt", som  er gitt ut til bruk i skolene. Her presenteres ensidig legemiddelreklame som internasjonal konsensus og forskningsbasert kunnskap. Denne DVD'en er sponset bl.a. av legemiddelselskapet Eli Lilly.

ADHD-foreninger

Alle ADHD-foreningene er opprettet og støttet økonomisk av legemiddelselskap. Informasjonen her er like ensidig som på DVD'en "Styrmenn uten ratt". 

ANDRE DIAGNOSER - ASPERGERS,  BIPOLAR LIDELSE 

Diagnosene som settes på barns problematferd skifter stadig. Når fagfolk ikke lenger vet hva de skal ty til, finner de opp nye diagnoser. I USA er man nå gått mer og mer over til å diagnostisere selv småbarn med betegnelsen bipolar lidelse, det vil si humørsvingninger mellom oppstemthet og tristhet. Det finnes et bredt spekter av andre slike diagnoser som alle har det til felles at de ikke kan bevises fysiologisk. Forskere har lett intenst etter genfeil som skulle kunne forenes med disse diagnosene, men har ikke lykkes i å finne noen slik feil.  Diagnosene baseres kun  på observasjon. Det finnes fellestrekk ved alle de ovennevnte diagnosene, som mistilpasning, oppmerksomhetssvikt, lærevansker. Et annet fellestrekk er at behandlingen stort sett utelukkende består av medisiner. Dette er en helt feilaktig måte å behandlet barnet på. Barnet ditt er ikke sykt. Det reagerer på omgivelsene, og disse reaksjonsmønstrene kan være nok til at leger, psykiatere og andre fagfolk finner det for godt å sette en diagnose på barnet. Men medisiner er ikke svaret. Tvert imot  forverrer de bare situasjonen. Alle preparatene gir psykiske forstyrrelser, de kan forårsake epileptiske anfall, leverskader, skader på den voksende hjernen, hallusinasjoner, avhengighet, depresjoner og økt selvmordsfare. Det viser en rapport som det britiske legemiddelverket forsøkte å hemmeligholde.