Strattera


Strattera er  egentlig  en type antidepressiva som er tatt i bruk som "ADHD-medisin". Kjemisk likner Strattera på middelet Efexor, en noradrenalin- reopptakshemmer  som øker selvmordsfaren betraktelig. En rapport fra Eli Lilly, firmaet som produserer Strattera, viser ikke bare økt selvmordsfare, men også økt fare for epileptiske anfall, økt aggresjon og leverskader. En hemmeligholdt rapport fra MHRA, det britiske legemiddelverket , viser at i løpet av bare en måned kom det inn 130 rapporter om selvmordsrelatert atferd ved bruk av Strattera. Hallusinasjoner og psykoser opptrer ofte i forbindelse med Strattera.

 

ADHD: Strattera Death Count Continued – 150 Reports of Deaths, 64 were Children

A new report about deaths in connection with the ADHD drug Strattera shows:                             

122 cases of death with Strattera as Primary Suspect Drug reported to the FDA, 2004 – 2010. See http://www.lamplightersoftware.com/StratteraAll.html

150 cases of death with Strattera as Primary Suspect Drug or involved reported to the FDA, 2004 – 2010.

 

64 children and teenagers have died, 31 of them committed suicide. See summary http://jannel.se/StratteraDeath6.pdf   

 

The children getting Strattera can be expected to be healthy normal children and in this group of “patients” there SHOULD BE extremely low morbidity and mortality.

 

As seen above it is not: 64 children and teenagers who got Strattera “for ADHD” are reported to HAVE DIED.

 

Parents consulting psychiatrists are told their children are suffering from a “chemical imbalance” in the brain and that Strattera (and other ADHD drugs) will correct that. This is a fraudulent statement. Parents who are told that story should ask for a laboratory test. They would then get to know that there is no test available; that the statement about chemical imbalance is just speculation.

 

As there is nothing medically wrong with these children to begin with (the drugs cannot be prescribed to children with known physical diseases) the harmful effects seen are DRUG INDUCED – they are not any form of “underlying disease” showing up. The heart disorders, the liver disorders, the seizure disorders are caused by the drugs. The “psychiatric symptoms” showing up – suicidality, aggression, mania and psychosis with hallucinations – are TOXIC EFFECTS OF THE DRUGS.

 

The responsible medical authorities (FDA in US, UK MHRA in Europe ) have not done an independent investigation of all the cases of death – they do not even have a compilation of these.  They have so far relied on data and analyses from the manufacturer Eli Lilly, who is only interested in one thing: To explain away all instances of death and increase profits.

 

The FDA and MHRA have failed to protect children from the harmful effects caused by this drug – and they have not even cared to do an investigation of all the reported cases of death.

 

Janne Larsson

Reporter – investigating psychiatry

Sweden

janne.olov.larsson@telia.com    

 

 


 

  

ADHD: antall Strattera-dødsfall fortsetter – 150 rapporter om dødsfall, 64 var barn

 

Det europeiske legemiddelverket har fremdeles ikke fått de nye, viktige opplysningene om dødsfall i forbindelse med ADHD-medisinen  Strattera.

 

Grunnen er åpenbar:  Eli Lilly, selskapet som lager Strattera, bortforklarer alle dødsfallene, og det  ansvarlige legemiddeltilsynet som er det britiske legemiddelverket (MHRA) aksepterer dette og krever ikke at Lilly skaffer til veie informasjon om alle de fatale tilfellene.

 

Stillingen i dag når det gjelder dødsfall og ADHD-medisinen Strattera er som følger:

 

122 dødsfall der Strattera er mistenkt for å ha forvoldt død, innrapportert til  FDA, 2004 - 2010. Se http://www.lamplightersoftware.com/StratteraAll.html

 

150 dødsfall   med Strattera involvert, innrapportert til FDA 2004 –2010 og  i Periodiske sikkerhetsoppdateringer (PSURs) fra Lilly/MHRA.

 

64 barn og tenåringer er døde, 31 av dem begikk selvmord. Se oppsummering http://jannel.se/StratteraDeath6.pdf

 

                                                                                                ---------------------

 

Hvert halvår sender det britiske legemiddelverket (MHRA) ut såkalte periodiske sikkerhetsoppdateringer (PSURs) til angjeldende europeiske legemiddelverk om Strattera. Disse rapportene danner basis for “sikkerhetsarbeidet” rundt denne medisinen. Opplysningene skal etter sigende bli kommentert av legemiddelverkene i de landene der Strattera er godkjent. Deretter blir rapporten ferdigstilt i Storbritannia, og konklusjoner og nødvendig oppfølging sendes ut.

 

Men så å si ingen kommentarer er kommet fra de 25 landene som får disse sikkerhetsoppdateringene. Hvis man leser det som er skrevet om Strattera i disse oppdateringene, er det lett å forstå hvorfor. Hvert eneste av de angjeldende legemiddelverkene vet at opplysningene er mer eller mindre verdiløse, så hvorfor skal man da komme med kommentarer?  Både opplysningene, analysene og konklusjonene kommer fra Eli Lilly, selve produsenten av medisinen, og så er det en liten kommentar fra det britiske legemiddelverket til det som legemiddelselskapet presenterer. Hvis det er et nytt "sikkerhetssignal"(det betyr en ny innrapportert skadevirkning), så blir legemiddelselskapet Eli Lilly bedt om å gi mere opplysninger og analysere det med henblikk på neste sikkerhetsoppdatering.  Og så, et halvt år senere, kommer selskapet med en vurdering av "sikkerhetssignalet" der de gjør alt de kan for å bagatellisere den omtalte skadevirkningen. 

 

 

 

Et meget godt eksempel  på dette "sikkerhetsarbeidet" : "signalet" at Strattera kunne forårsake mani, psykoser og hallusinasjoner hos barn ble omsider, i oktober 2008, omtalt i produktinformasjonen for Strattera. Men dette "sikkerhetssignalet" var kjent allerede i mars 2006. Den gangen gikk det amerikanske legemiddelverket FDA til det uvanlige skritt å gi ut en meget klar og ærlig rapport om psykoser, selvmordstanker og aggresjon/fiendtlighet ved inntak av Strattera. Eli Lilly og det britiske legemiddelverket utsatte å ta med denne advarselen i nesten tre år! I desember 2007 leverte Eli Lilly  sin egen "vurdering" om Strattera og psykoser til det britiske legemiddelverket  -  en lang skrivelse der man forsvarte medisinen, bortforklarte alle bevis og skyldte på barna/ungdommene. Deretter tok det enda et år før det britiske legemiddelverket ga ut advarselsteksten.

 

 

www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf

 


 


 

                                          Til siden om ADHD/Ritalin

                                                      

12.10.2016

 Elsa Wendel Adalberon 12.10.2016 ewadal@online.no