131 barn i Sverige ble forgiftet av Ritalin i løpet av 2016


131 barn tok overdoser av ADHD-medisin for å ta livet av seg eller skade seg i løpet av 2016. Men hvem bryr
seg?
Visse fakta er så upassende og ubehagelige at ansvarlige myndigheter foretrekker å stikke hodet i sanden
og late som de ikke finnes. Som at 131 barn i alderen 10-19 år i Sverige i løpet av 2016 tok ADHD-
medisiner (Ritalin, Concerta, Elvanse, Strattera) i den hensikt å begå – som det heter i kategorien –
«suicidforsøk eller overdosering i annen selvdestruktiv hensikt». Det er det høyeste antallet noen sinne.
Hvis vi legger alle disse barna til de som allerede har tatt overdoser av midlene i løpet av årene 2011-2015
kommer vi til det katastrofalt høye antallet 710 barn!
Men vi har jo hørt at Legemiddelverket i Sverige «aldri firer på pasientsikkerheten» , og fra Socialstyrelsen : «vi følger
utviklingen nøye» . Sammenlikn gjerne disse uttalelsene med det faktum at bare 3 av disse 710 tilfellene – 0,4 % (!) –ble meldt  
til Legemiddelverket i en bivirkningsrapport.
Og Socialstyrelsen har ikke tatt ett, eneste initiativ på dette feltet. Den som tror at dette på noen måte tas opp i regjeringens
oppdrag til Legemiddelverket om «sikrere legemiddelhåndtering til barn» tar også feil.  
Ja, bare 3 av de 710 tilfellene –0,4%--ble altså rapportert fra leger til bivirkningsregisteret på tross av bindende regler (fra
2012) om at alle slike tilfeller skal rapporteres dit. Vi kan bare forestille oss hvilke tragedier som skjuler seg bak disse kalde
tallene. Dette er iallfall noen utklipp om disse tragediene ; data som aldri blir en del av Legemiddelverkets utredning eller en del
av Socialstyrelsens  «nøye fulgte utvikling» :
All rights reserved.

Ritalin - ufarlig middel?
Hvor fjernt er ikke dette bildet fra det vi blir servert i media, og som Socialstyrelsens og Legemiddelverkets
eksperter og Attention (en forening støttet av legemiddelselskapene)  vil  ha oss til å tro på?  Disse barna
knuser det psykiatriske glansbildet av unge som med hjelp av «medisin» får et «normalisert
dopamininnhold» i hjernen og da kan «klare skolen», unngå misbruk, ulykker og kriminalitet.
Socialstyrelsen og legemiddelveket lar seg dirigere av en håndfull psykiatere med tette bånd til
legemiddelindustrien. Den upartiskheten og objektiviteten som skal gjelde hos svenske myndigheter er blitt
erstattet av en inngrodd partiskhet der man er blind for den åpenbare styringen fra legemiddelindustrien. Ett
eksempel: man valgte psykiateren Ylva Ginsberg til å skrive behandlingsanbefalingene for
ADHD-preparatene til tross for at hun var tilknyttet de som fremstilte disse preparatene og hadde vært med på
å skrive forvrengte artikler om preparatenes virkninger og skader. Et annet eksempel: man valgte psykiater
Håkan Jarbin til å skrive behandlingsanbefalinger om antidepressiva til barn til tross for at han hadde fått
600.000 kr av legemiddelselskap de siste 6 årene og offentlig hadde erklært at advarslene i
pakningsvedlegget for disse midlene var «snudd helt på hodet».  Jarbin hadde fått 80.000 kr årlig for at han
og legemiddelselskapene Janssen og Shire i fellesskap markedsførte disse selskapenes ADHD-midler
Concerta og Elvanse. Leger og helsepersonell i Stockholm fikk dette budskapet fra Jarbin i 2008: «Å ha en
tilstrekkelig stor og adekvat forskrivning av sentralstimulerende midler er et tegn på at barnepsykiatrien i
kommunen fungerer bra.»
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Aabaco Web Hosting commands from within SiteBuilder.