Hva er Ritalin?

 

 

  Ritalin og Concerta er to av de vanligste medisinene som gis i forbindelse med diagnosen ADHD.

Virkestoffet i disse midlene, metylfenidat, er et sentralstimulerende middel kjemisk likt amfetamin og misbrukes av mange for å oppnå rus. Les et oppsiktsvekkende dokument fra Sverige om dette. 

Legen Grace E. Jackson sier det så sterkt som at metylfenidat kan føre til celledød . I boken "Drug Induced Dementia" ("Dement av medisiner", 2009) skriver hun : 

"Et av de mest utforskede fenomen i toksikologi (giftlære) er den oksidative ødeleggelsen som forårsakes av amfetamin og andre sentralstimulerende midler. Det er ingen forskjell på gatedop og lovlig foreskrevne medisiner. I begge tilfelle frigjøres dopamin inni og/eller utenfor de dopaminproduserende cellene i hjernen. Dette resulterer i dannelsen av frie radikaler som så i sin tur ødelegger lipidene, glukosen og proteinene som finnes i alle cellevegger og organeller, inkludert mitokondriene og  arvestoffet (DNA) i cellekjernen.  Til syvende og sist resulterer dette i ødeleggelsen av nerve-endene og kan føre til celledød."

Til å begynne med gir metylfenidat økt konsentrasjon. Dette tolkes som at barnet har ADHD, siden medisinen 'virker'.

Senere opptrer skadevirkninger.

 

Tilbake