Det kunne ikke hende i Sverige at hver åttende gutt i alderen 10-14 skulle få narkotika som "behandling" for ADHD. . .det påstod iallfall barnelegeforeningen (BLF) i Sverige! Likevel er det dette som er fakta pr i dag. 

I 2001 skrev Janne Larsson et brev til den svenske barnelegeforeningen og refererte til hva FNs internasjonale byrå for narkotikakontroll (INCB) hadde advart mot året i forveien (2000).  INCB var bekymret for den økende utskrivningen av narkotikaklassifiserte preparater til bruk mot atferdsforstyrrelser og konsentrasjonsvansker hos barn, særlig fordi disse midlene etter INCBs mening hadde vist seg lite effektive og potensielt skadelige. Men barnelegeforeningen delte slett ikke Janne Larssons bekymring. De mente at slik økt utskrivning ikke kunne skje i Sverige fordi man der hadde store muligheter til å kontrollere dette på en tilfredstillende måte. Altså: en slik sterkt økende utskrivning av narkotikaklassifiserte preparater kunne IKKE hende i Sverige.

Det var i 2001. Det er 14 år siden. Janne Larsson skriver 7.august 2015 et åpent brev til barnelegeforeningen og konfronterer dem med hva daværende leder for foreningen, Björn Wettergren, hadde uttalt. Fakta er at 13 % av guttene (10-14 år)i Nykvarns kommune i Stockholms len, fikk ”behandling” med narkotika i form av metylfenidat i fjor.  I Sandviken kommune i Gävleborgs len var det 11% av guttene (10-14 år) som fikk metylfenidat i fjor. I henhold til medisinske retningslinjer anser man at tallet på barn som lider av ADHD ligger et sted mellom 3 og 5 % . 

Hva sier så barnelegeforeningen om tallene 13 % og 11 %? Tar de selvkritikk og innser at de tok feil da de i 2001 mente at en slik økning i utskrivningen av narkotikaklassifiserte preparater ikke kunne skje i Sverige fordi man her hadde bedre muligheter til å kontrollere utskrivningen av slike preparater? 

Langt i fra. Her er svaret fra Jonas Ludvigsson i BLF, sendt til Janne Larsson den 18. august 2015.

 

Hej Jan!

tack för ditt engagerade email. Det är bra med debatt och genomlysning av svensk sjukvård. Mitt intryck är att medicinsk behandling vid ADHD är värdefull. Vi Barnläkarföreningen planerar inte att ompröva något uttalande vad gäller  ADHD.

God fortsättning på sommaren. Med vänlig hälsning, Jonas