Her kan man lese hvordan helse-og omsorgsforvaltningen i Stockholms len håndterer skandalen at 13 % av guttene (10-14 år)i Nykvarn kommune i fjor fikk det narkotiske midlet Ritalin/Concerta.

 

De private klinikkene tjener stort på å stille raske diagnoser og får 12.000 kr ekstra for hvert barn som de setter på slike midler. 

 

 

 

Her er brevet fra sjefslege Henrik Almkvist til Janne Larsson, datert 10.september 2015:

 

Hej! 

Med början för ca 20 år sedan uppmärksammades att betydligt fler personer, både barn och vuxna, hade en diagnos inom området ADHD-spektrum än man tidigare hade förstått. Detta föranledde ökade resurser för utredning och behandling, framför allt de senaste åren.

Läkemedelsbehandling är en av flera behandlingsstrategier. Läkemedlen är väl beprövade, det hjälper många men inte alla. Läkemedelsbehandling är ett av flera stöd som ges till dessa patienter.

Eftersom förvaltningen har tecknat avtal år 2010 om neuropsykiatriska utredningar så har vi vetat om att barnmottagningen i Södertälje har remitterat till externa vårdgivare.

De upphandlade avtalen upphörde 30 april 2015. Alla utredningar för barn görs nu inom ramen för BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) och Vårdval BUMM (Barn- och ungdomsmedicinska mottagninagr)

 

Nedan följer en förteckning av kostnaden

 

Vårdgivare

Pris per utredning vid tecknande av avtal i okt 2010.  kr

Uppräknat pris år 2015

kr

Läkemedelsinsättning pris vid tecknande av avtal i okt 2010. kr

Uppräknat pris år 2015

kr

Cereb AB

25 700

27 100

10 000

10 546

Orienthälsan AB

24 900

26 258

14 900

15 713

Inside team

19 000

20 037

11 000

11 823

 

 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett ansvar att trygga en tillgänglig och evidensbaserad vård samt att finansiera densamma. Detta görs via avtal samt genom att stödja spridning av evidensbaserad kunskap.

Vi följer upp vården på flera sätt och har ett krav att alla vårdgivare använder relevanta Nationella kvalitetsregister.

Ansvaret för att utföra vården ligger förstås inte på förvaltningen utan på respektive vårdgivare. Tillsynsmyndighet är IVO.

 

Hälsningar

 

Henrik Almkvist

Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/Healthcare Administration

Stockholms läns landsting/Stockholm County Council

Phone +46 8 123 133 10

Mobil +46 (0)73 973 26 06

 

her er svaret til Almkvist fra Janne Larsson, også datert 10.september:

 

Frågor om HSF:s information om den mycket höga förskrivningen av metylfenidat i Nykvarns kommun i Stockholms län

 

Bäste Henrik Almkvist,

 

Jag tackar stort för svaret, och vi kan börja dra en del goda slutsatser om hur det kommer sig att 13 % av pojkarna (10-14) – var åttonde pojke – i Nykvarns kommun i Stockholms län förra året fick narkotika i form av metylfenidat (Ritalin, Concerta). Kopia av det här mailet går till landstingsråd och oppositionslandstingsråd, som bör vara fullt informerade om denna medicinska skandal.

 

I svaret nedan har jag fått klart för mig att förvaltningen väl känt till att barnen vid barnmottagningen i Södertälje skickats vidare för utredning till Cereb AB, Orienthälsan AB och Inside Team (“vi vetat om att barnmottagningen i Södertälje har remitterat till externa vårdgivare”). Vi kan från den “prislista” du så förtjänstfullt bifogat räkna ut följande:

 

Med ett genomsnitt på 23 200 per utredning och 12 000 för “läkemedelsinsättning” kan vi räkna ut att de 35 pojkarna som skickats från barnmottagningen i Södertälje inneburit en inkomst på 35 200 X 35 = 1 232 000 kronor för dessa vårdbolag. Vi kan vidare räkna ut att bolagen “inspirerats” till att skriva ut narkotikan till barnen eftersom skattebetalarna bidragit med 12 000 X 35 = 420 000 när så skedde.

 

Som du säkert vet har exempelvis Cereb AB ett antal gånger i media berättat om att diagnosättandet från bolaget sker mycket snabbt – som bolagets chef ansåg vara ett tecken på “proffsighet”. I Smålandsposten (2012) berättades en del av den historien http://www.smp.se/inblick/det-var-som-ett-skamt/  Aftonbladet krävde efter en granskning (2011) “Stoppa diagnosskojarna” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13833068.ab Men av det blev det intet. I stället fick skattebetalarna finansiera att dessa “diagnosskojare” placerade 13 % av pojkarna i Nykvarns kommun på narkotikaklassad psykostimulantia till ett pris av 1 232 000 kronor.

 

Du återkommer flera gånger i ditt svar till uttrycket “evidensbaserad” (vård, kunskap). Man får av svaret den bestämda uppfattningen att förskrivningen av narkotika till 13 % av pojkarna i den aktuella Stockholmskommunen kan rymmas inom “evidensbaserad vård” och är ett utslag av “evidensbaserad kunskap”. Ingenstans i ditt svar finns någon kritik av eller något bekymmer om förskrivningen.

 

Jag måste säga att det nog är det mest extrema försvar för denna medicinska skandal som jag sett från myndighetshåll.

 

Ansvariga på Södertälje sjukhus konstaterar med självkritik att det funnits en “överutredning och överdiagnostik” och att man nu måste minska “andelen [barn] med ställd ADHD-diagnos som läkemedelsbehandlas”, i spåren efter denna medicinska skandal.

 

Uppenbarligen kan de ansvariga i Södertälje inte räkna med något stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i denna strävan.

 

Jan Larsson

skribent/researcher